"vũ (trụ hài) hòa" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "vũ (trụ hài) hòa" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vũ (trụ hài) hòa từ đó là: cosmic
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.