"vu" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "vu" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vu tiếng anh là: (từ gốc tiếng Pháp là Vous) you
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.