"vòng, vòng cổ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "vòng, vòng cổ" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng, vòng cổ từ tiếng anh đó là: collar
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.