"vòng Zinn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "vòng Zinn" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng Zinn dịch sang tiếng anh là: anulus tendineus
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.