"vòng xoáy lạm phát" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "vòng xoáy lạm phát" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng xoáy lạm phát là: inflation spiral
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.