"vòng xích vĩ" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "vòng xích vĩ" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng xích vĩ tiếng anh đó là: declination circle
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.