"vòng tuần hoàn bình ngưng (có) một dòng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "vòng tuần hoàn bình ngưng (có) một dòng" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng tuần hoàn bình ngưng (có) một dòng từ tiếng anh đó là: single-pass condenser circuit
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.