"vòng tròn lớn" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "vòng tròn lớn" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng tròn lớn là: great circle
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.