"vòng treo đèn (của vòm)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "vòng treo đèn (của vòm)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng treo đèn (của vòm) đó là: lantern ring
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.