"vòng trên phút" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "vòng trên phút" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng trên phút dịch là: revolutions per minute (rpm)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.