"vòng tích lũy" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vòng tích lũy" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng tích lũy dịch sang tiếng anh là: storage ring
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.