"vòng thẳng đứng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "vòng thẳng đứng" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng thẳng đứng đó là: vertical circle
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.