"vòng sắt bịt đầu nồi hơi" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vòng sắt bịt đầu nồi hơi" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng sắt bịt đầu nồi hơi từ đó là: end shell ring
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.