"vòng răng bánh đà" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "vòng răng bánh đà" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng răng bánh đà từ đó là: flywheel ring gear
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.