"vòng nêm, vòng đệm" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vòng nêm, vòng đệm" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng nêm, vòng đệm dịch sang tiếng anh là: packing ring
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.