"vòng lặp vô tận" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vòng lặp vô tận" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng lặp vô tận đó là: endless loop
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.