"vòng hắt dầu" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "vòng hắt dầu" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vòng hắt dầu tiếng anh đó là: oil scraper ring
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.