"bỏng lạnh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "bỏng lạnh" dịch sang tiếng anh thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bỏng lạnh dịch là: freezer burn
Answered 4 years ago
Rossy

Là frostbite nhé, mình phải tạo tài khoản để trả lời cho bạn đấy vì câu trả lời kia nhảm quá.
Answered 5 weeks ago
Phạm Châu Thành Đạt