"bỏng lạnh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "bỏng lạnh" dịch sang tiếng anh thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bỏng lạnh dịch là: freezer burn
Answered 4 years ago
Rossy

Là frostbite nhé, mình phải tạo tài khoản để trả lời cho bạn đấy vì câu trả lời kia nhảm quá.
Answered 10 months ago
Phạm Châu Thành Đạt