"về phía bắc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "về phía bắc" tiếng anh là từ gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Về phía bắc từ đó là: north
Answered 4 years ago
Rossy

northbound: đi/hướng về phía bắc
Answered 2 years ago
lemming