"vật liệu cách nhiệt từ bông khoáng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "vật liệu cách nhiệt từ bông khoáng" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Vật liệu cách nhiệt từ bông khoáng dịch sang tiếng anh là: rock insulant (insulating material)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.