"tự đồng cấu" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "tự đồng cấu" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tự đồng cấu từ đó là: endomorphism
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.