EXPAT viết tắt của từ gì?

Cho mình hỏi cụm EXPAT viết tắt của từ gì? Thanks nhiều nha.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong buôn bán EXPAT nghĩa là: Expatriate

Answered 5 years ago
Rossy

Expat là từ chỉ người đi lao động ở nước ngoài , khác với tourist , tourist chỉ người đi du lịch , còn expat là người đi làm việc ở nước ngoài . VD ở Việt Nam nếu bạn thấy một người Mỹ làm việc ở VN thì người đó là Expat .
Answered 4 years ago
Phuc