"trực thuộc" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "trực thuộc" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Trực thuộc đó là: directly under
Answered 8 years ago
Rossy

Mình cũng gặp vấn đề tương tự và không thấy văn bản nước ngoài nào sử dụng "directly under". Có lẽ từ đó là Vinglish nhiều hơn English. Từ gần nhất mình tìm được là affiliate: [transitive, usually passive] affiliate somebody/something (with/to somebody/something) to link a group, a company or an organization very closely with another, larger one. Ex: The hospital is affiliated with the local university. Hiểu là: Một tổ chức được liên kết chặt chẽ với một công ty, tổ chức khác lớn hơn. Hy vọng bạn thấy thông tin này hữu ích.
Answered 6 years ago
Quan

Please register/login to answer this question.  Click here to login