"trách nhiệm pháp lý" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "trách nhiệm pháp lý" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Trách nhiệm pháp lý từ đó là: legal liability
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login