"tính mạng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "tính mạng" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tính mạng đó là: life
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login