"tính cạnh tranh giá cả" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "tính cạnh tranh giá cả" tiếng anh nói như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tính cạnh tranh giá cả dịch là: price competitiveness
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login