"tiền lương thực tế, thực chất" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "tiền lương thực tế, thực chất" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tiền lương thực tế, thực chất là: real wage
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.