"tiến độ thi công (xây dựng)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "tiến độ thi công (xây dựng)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tiến độ thi công (xây dựng) là: progress chart
Answered 6 years ago
Rossy

"chart" là "biểu đồ" mà?! chỗ này nên dịch là "construction progress" hoặc "progress of construction work" thì chuẩn hơn.
Answered 3 years ago
Kueen

"chart" là "biểu đồ" mà?! chỗ này nên dịch là "construction progress" hoặc "progress of construction work" thì chuẩn hơn.
Answered 3 years ago
Kueen

Please register/login to answer this question.  Click here to login