"thụ tinh nhân tạo" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "thụ tinh nhân tạo" tiếng anh nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thụ tinh nhân tạo từ đó là: artificial
Answered 4 years ago
Rossy