"thời gian hoàn thành" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "thời gian hoàn thành" dịch sang tiếng anh thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thời gian hoàn thành dịch sang tiếng anh là: completion data
Answered 4 years ago
Rossy

Leadtime
Answered 2 years ago
Nguyễn Đức Cường