CBDA là gì?

Ai biết cho mình hỏi CBDA là gì? Cảm ơn mọi người.

8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong kinh tế CBDA có nghĩa là: China Business Development Associates

Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login