"thành lỗ châu mai" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "thành lỗ châu mai" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thành lỗ châu mai dịch sang tiếng anh là: merlon
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.