"thang ghi trạng thái điều khiển" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "thang ghi trạng thái điều khiển" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thang ghi trạng thái điều khiển đó là: control status register
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.