"tạm ngừng hoạt động (của nhà máy)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "tạm ngừng hoạt động (của nhà máy)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tạm ngừng hoạt động (của nhà máy) là: shutdown
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.