"sức bền đơn giản" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sức bền đơn giản" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sức bền đơn giản từ đó là: simple strength
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.