"sự thay đổi cảng đến (của tàu)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "sự thay đổi cảng đến (của tàu)" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự thay đổi cảng đến (của tàu) đó là: change of destination
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login