"sự tăng sản (tăng sản sinh và tăng trưởng các tế bào bất thường trong một mô hay cơ quan)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "sự tăng sản (tăng sản sinh và tăng trưởng các tế bào bất thường trong một mô hay cơ quan)" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự tăng sản (tăng sản sinh và tăng trưởng các tế bào bất thường trong một mô hay cơ quan) đó là: hyperplasia
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.