"sự tăng giá chưa từng có" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "sự tăng giá chưa từng có" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự tăng giá chưa từng có đó là: unprecedented rise
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.