"sự phân loại lá chè khô" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "sự phân loại lá chè khô" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự phân loại lá chè khô dịch là: tea dry sorting
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login