"sự chuyên môn hóa công nghiệp" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "sự chuyên môn hóa công nghiệp" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chuyên môn hóa công nghiệp đó là: industrial specialization
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login