"sự chuyển điều khiển" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự chuyển điều khiển" tiếng anh nói như thế nào? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chuyển điều khiển là: control transfer
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login