"sự chuyên chở đường thủy" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "sự chuyên chở đường thủy" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chuyên chở đường thủy từ tiếng anh đó là: waterage
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login