"sự chưng cất liên tục" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "sự chưng cất liên tục" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chưng cất liên tục dịch là: continuous distillation
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login