"sự chống động đất" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "sự chống động đất" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chống động đất đó là: earthquake resistance
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login