"sự chọc (vữa bê tông)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự chọc (vữa bê tông)" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chọc (vữa bê tông) tiếng anh đó là: poking
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login