"sự cho thôi việc vì mất khả năng lao động" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "sự cho thôi việc vì mất khả năng lao động" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cho thôi việc vì mất khả năng lao động từ tiếng anh đó là: suspension for disability
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login