"sự chịu tác dụng tia rơngen" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "sự chịu tác dụng tia rơngen" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chịu tác dụng tia rơngen là: roentgenization
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login