"sự chỉnh lưu chuyển" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "sự chỉnh lưu chuyển" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chỉnh lưu chuyển từ đó là: transrectification
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login