"sự chín muồi (nhũ tương)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự chín muồi (nhũ tương)" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chín muồi (nhũ tương) dịch sang tiếng anh là: ripening
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login