"sự chi trả ưu tiên (lúc thanh toán tài sản)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự chi trả ưu tiên (lúc thanh toán tài sản)" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chi trả ưu tiên (lúc thanh toán tài sản) đó là: preferential payments
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login